Політика конфіденційності


Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика) діє стосовно всіх персональних даних, які Група компаній NK PLAST ФАБРИКА УКРАЇНСЬКІ КОНСТРУКЦІЇ (далі – NK PLAST) може отримати від користувача під час використання користувачами веб-сайтів NK PLAST – https://ukrainskie -konstruktsii.com.ua/ (далі – Веб-сайт), Інтернет-сервісів, послуг, купівлі програмного забезпечення, участі в рекламних та маркетингових кампаніях або акціях та/або іншій взаємодії з NK PLAST (далі – Послуги).


Ця Політика є обов'язковою для ознайомлення та виконання всіма особами, допущеними до обробки персональних даних у NK PLAST, та особами, які беруть участь в організації процесів обробки та забезпечення безпеки персональних даних у NK PLAST.


Дія цієї Політики поширюється на всі процеси збору, запису, систематизації, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, використання, передачі (надання, доступу), блокування, видалення, знищення персональних даних, що здійснюються з використанням засобів автоматизації. NK PLAST не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті NK PLAST. На сайтах третіх осіб може бути власна політика конфіденційності і користувач може збиратися або запитувати інші персональні дані.


Ця Політика пояснює, яким чином NK PLAST обробляє та захищає персональні дані та іншу інформацію користувачів.

Використовуючи Послуги та надаючи NK PLAST інформацію, необхідну для ініціювання подальшої взаємодії, Ви висловлюєте згоду на її використання відповідно до цієї Політики.


Для конкретних Послуг NK PLAST може публікувати додаткові положення, що доповнюють цю Політику.

Ця Політика підлягає актуалізації у разі зміни законодавства України щодо персональних даних.


1. Персональні дані користувачів, які отримує та обробляє NK PLAST

1.1. У рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1. Персональні дані, які користувач надає себе самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) на Веб-сайті або в процесі використання Послуг. Обов'язкова для надання Послуг інформація явно позначена.


1.1.2. Для відвідувачів Веб-сайту – осіб, які здійснюють перегляд веб-сайту без реєстрації до такої інформації віднесено: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу доставки; контактний телефон, відомості про організацію, посаду, адресу електронної пошти, відомості про країну, місто, область проживання, відомості про банківську картку (номер, CVV, прізвище ім'я на латиниці, рік та місяць закінчення дії картки).


1.1.3. Для зареєстрованих користувачів Веб-сайту – осіб, які успішно пройшли реєстрацію на Веб-сайті, до такої інформації віднесено: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, номер стільникового телефону, адресу доставки, номер факсу, інформацію про організацію, посаду, адресу електронної пошти , відомості про країну, місто, область проживання, відомості про банківську картку (номер, CVV, прізвище ім'я на латиниці, рік і місяць закінчення дії картки).


1.1.4. Для клієнтів/партнерів – осіб, які перебувають у договірних відносинах з NK PLAST, до такої інформації віднесено: прізвище, ім'я, посада в організації із зазначенням компанії, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, номер рахунку покупки.


1.1.5. Для претендентів на заміщення вакантних посад – осіб, які здійснюють пошук роботи, до такої інформації віднесено: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, адресу проживання, номер домашнього телефону, номер робочого телефону, номер стільникового телефону, адресу електронної пошти, відомості про сімейний стан , відомості про дітей, відомості про освіту/підвищення кваліфікації (період навчання, навчальний заклад, факультет/спеціалізація, фах за дипломом, форма навчання), відомості про сертифікати, відомості про досвід та стаж роботи (період роботи, організація, сфера діяльності організації, посада, основні обов'язки), відомості про знання програмних продуктів та мови програмування, відомості про знання іноземних мов, відомості про професійні якості, відомості про особисті якості , місто проживання, відомості про цікаву вакансію, відомості про графік роботи, відомості про очікуваний рівень і форму оплати праці, відомості про захоплення.


1.1.6. Інша інформація про користувача, збирання та/або надання якої визначено NK PLAST для надання окремих Послуг додатково, про що явно зазначено при замовленні окремих Послуг.

1.2. Персональні дані користувача, надані NK PLAST, вважаються не достовірними та можуть бути блоковані до моменту отримання від користувача або його законного представника згоди на обробку персональних даних користувача у будь-якій додатково позначеній NK PLAST формі, крім передбаченої на Веб-сайті.


1.3. NK PLAST не здійснює прийняття рішень, що породжують юридичні наслідки щодо користувачів або іншим чином зачіпають його права та законні інтереси на підставі виключно автоматизованої обробки персональних даних.

1.4. NK PLAST не доручає дій щодо обробки персональних даних іншим особам.

2. Цілі обробки персональних даних користувачів


2.1. NK PLAST обробляє лише ті персональні дані, які необхідні для надання та покращення якості послуг.

2.2. Персональні дані користувача NK PLAST може використовувати в таких цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони у межах надання Послуги.

2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг.

2.2.3. Поліпшення якості послуг та розробка нових.


2.2.4. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

2.2.5. Надання персональних даних користувача правовласникам, дистриб'юторам або реселерам програмного забезпечення з метою реєстрації програмного забезпечення на ім'я користувача або організації, інтереси якої представляє користувач.

2.2.6. Надання користувачам Веб-сайту безпечного та зручного функціоналу щодо його використання, ефективного відображення інформації.

2.2.7. Ефективне виконання замовлень, договорів та інших зобов'язань, прийнятих NK PLAST як обов'язкові для виконання перед користувачем.


2.2.8. Обробка питань користувачів веб-сайту.

2.2.9. Збір резюме та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад у NK PLAST.

3. Передача персональних даних користувача третім особам

3.1. Щодо персональних даних користувача зберігається конфіденційність, крім випадків обробки персональних даних, доступ необмеженого кола осіб до яких надано користувачем, або на його прохання.


3.2. NK PLAST має право передати персональні дані користувача третім особам у таких випадках:

3.2.1. Користувач надав свою згоду на такі дії, у тому числі для реєстрації програмного забезпечення на ім'я користувача правовласниками, дистриб'юторами або реселлерами програмного забезпечення. 3.2.2. Передача необхідна для досягнення цілей, здійснення та виконання функцій, повноважень та обов'язків, покладених законодавством України на NK PLAST.

3.3. NK PLAST не здійснює транскордонну передачу персональних даних користувачів.

4. Заходи, які застосовуються захисту персональних даних користувачів


4.1. Для забезпечення виконання обов'язків, передбачених законом «Про персональні дані» та прийнятими відповідно до нього нормативними правовими актами, у NK PLAST вжито наступних заходів для захисту персональних даних користувачів:

4.1.1. Призначено особу, відповідальну за організацію обробки ПДн.

4.1.2. Видано локальні акти з питань обробки та забезпечення безпеки персональних даних, а також локальні акти, що встановлюють процедури, спрямовані на запобігання та виявлення порушень законодавства України, усунення наслідків таких порушень.


4.1.3. Застосовано правові, організаційні та технічні заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

4.1.4. Встановлено правила доступу до персональних даних, які обробляються в інформаційних системах персональних даних.

4.1.5. Здійснюється реєстрація та облік усіх дій, що здійснюються з персональними даними в інформаційних системах персональних даних.

4.1.6. Встановлено правила резервного копіювання та відновлення інформації та персональних даних. 5. Права та обов'язки користувача


5.1. NK PLAST вживає розумних заходів для підтримки точності та актуальності персональних даних NK PLAST, а також видалення застарілих та інших недостовірних або зайвих персональних даних. Проте Користувач несе відповідальність за надання достовірних відомостей, а також за оновлення наданих даних у разі будь-яких змін.

5.2. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їхню частину, а також параметри їхньої конфіденційності шляхом звернення до NK PLAST.


5.3. Користувач має право в будь-який момент відкликати згоду на обробку персональних даних NK PLAST шляхом направлення письмового повідомлення на адресу: Київ, Глибочицька 40-Х-офіс Бахмут, Первомайський 152-фабрика з позначкою «відкликання згоди на обробку персональних даних», при тому що відгук користувачем згоди на обробку персональних даних спричиняє видалення облікового запису користувача з Сайту, а також знищення записів, що містять персональні дані, в системах обробки персональних даних NK PLAST, що може унеможливити користування Інтернет-сервісами NK PLAST.


5.4. Користувач має право на отримання інформації щодо обробки його персональних даних у NK PLAST для чого має право направити письмовий запит на адресу: Київ, Глибочицька 40-Х-офіс Бахмут, Первомайський 152-фабрика з позначкою «запит інформації про порядок обробки персональних даних».

5.5. Для виконання положень у п. 5.2 та 5.3 цієї Політики NK PLAST може вимагати підтвердити особу користувача, зажадавши надання такого підтвердження у будь-якій формі, що не суперечить закону.


6. Зворотній зв'язок. Запитання та пропозиції Усі пропозиції чи питання щодо цієї Політики слід повідомляти NK PLAST за телефоном +380 (98) 910 84 41 або за адресою електронної пошти gardi1516@gmail.com.

У вас залишились запитання?
Наш менеджер передзвонить вам та відповість на ваші запитання та допоможе з вибором меблів з ротангу..
Запитати менеджера
Введіть своє ім'я та номер телефону. Наш менеджер
зв'яжеться з Вами найближчим часом!
Безкоштовна лінія
Київ та Київська область
050 516 68 02